Biz hakda

Gymmatly hyzmatdaşlarymyz bilen web sahypamyzda duşuşmak mümkinçiligimiz bar.

Çalt ösüş bilen 2019-njy ýylyň iýul aýynda döredilen Hangzhou Huanyu Vision Technology Co., Ltd. eýýäm Hytaýda ýakynlaşdyrma kamera modulyny üpjün ediji pudaga öwrüldi we 2021-nji ýylyň başynda Milli ýokary tehnologiýaly kärhananyň şahadatnamasyny aldy. Huanyu Vision eýeçiligi Çalt jogap bermegi we hyzmatdaşlarymyzyň isleglerine baha döretmek üçin 50-den gowrak işgäri bolan hünärmen tehniki goldaw topary we satuw topary. Gözleg we gözleg işleriniň esasy işgärleri, ortaça 10 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan bu pudakdaky halkara belli kärhanalardan gelýär.

Kompaniýanyň filosofiýasy

Huanyu Vision, ömrüniň dowamynda zehinler ýörelgesine eýerýär we ähli işgärler üçin deňligi höweslendirýär we her bir işgäri öwrenmek we öz-özüňi ösdürmek üçin oňat platforma üpjün edýär. Qualityokary hilli zehinler, goşant goşýanlar we ýokary bejergi kompaniýanyň syýasaty. Zehinleri karýera bilen çekmek, zehinleri medeniýet bilen kemala getirmek, zehinleri mehanizm bilen höweslendirmek we zehini ösüş bilen saklamak kompaniýanyň düşünjesidir.

about2
about1

Biz näme edýäris

Huanyu Vision ses we wideo kodlamak, wideo şekili gaýtadan işlemek ýaly esasy tehnologiýalary öňe sürýär. Önüm çyzgysy 4x-den 90x-a çenli, doly HD-den Ultra HD-e çenli, adaty diapazony ulaltmak we ultra uzak aralyk ulaltmak ýaly ähli önümleri öz içine alýar we UAV, gözegçilik we howpsuzlyk, ýangyn, giňden ulanylýan tor termiki modullaryna çenli uzalýar. gözleg we halas ediş, deňiz we gury ýer nawigasiýasy we beýleki önümçilik goşundylary.

ISO9001 KERTIFIKASI .A

ISO9001

GB / T19001-2016 / ISP9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy sertifikatyndan geçdik

CE KERTIFIKASI .ASY

ce

Patentler we hormat şahadatnamalary

证书集合图

Birnäçe önüm we tehnologiýa milli patentleri we programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukuklaryny aldy we CE, FCC we ROHS şahadatnamasyny aldy. Mundan başga-da, Huanyu Vision dürli bazar talaplaryny kanagatlandyrmak üçin professional OEM we ODM hyzmatyny hödürleýär. Marka we dil aýratynlygy biziň üçin elýeterlidir, adaty algoritm ýakynlaşdyrma kamerasy hem biziň üçin kabul ederliklidir.