• UNIVISION TERMAL GÖRNÜŞ

  ≤35mK NETD

  384 x 288 640 x 512 1280 x 1024

 • ULTRA UZAK DURMUŞ
  ZAOM KAMERA MODULY

  UV-ZN42120

  1260mm 120x Optiki ýakynlaşdyrma kamerasy

  Seni aýa alyp git

Huanyu Vision, portfelinde köp sanly tehnologiki üstünlikler we önümçilikde ilkinji bolup optoelektron ulgam çözgütleri bilen tanalýar. Biziň täzeliklerimiz, ýakyn hyzmatdaşlygymyz we onlarça ýyllap gözleg, ösüş we infragyzyl şekillendiriş ulgamlaryny öndürmek bilen güýçlendirilýär

Huanyu Vision, çalt jogap bermegi we hyzmatdaşlarymyzyň isleglerine baha döretmek üçin 100-den gowrak işgäri bolan professional tehniki goldaw toparyna we satuw toparyna eýe. Gözleg we gözleg işleriniň esasy işgärleri, ortaça 10 ýyldan gowrak tejribesi bolan bu pudakdaky iň meşhur halkara kärhanalaryndan gelýär.

Huanyu Vision, ömrüniň dowamynda zehinler ýörelgesine eýerýär we ähli işgärler üçin deňligi höweslendirýär we her bir işgäri öwrenmek we öz-özüňi ösdürmek üçin oňat platforma üpjün edýär. Qualityokary hilli zehinler, goşant goşýanlar we ýokary bejergi kompaniýanyň syýasaty. Zehinleri karýera bilen çekmek, zehinleri medeniýet bilen kemala getirmek, zehinleri mehanizm bilen höweslendirmek we zehini ösüş bilen saklamak kompaniýanyň düşünjesidir.

Koprak oka