කර්මාන්තශාලා සංචාරය

නිපැයුම
අපි දූවිලි රහිත වැඩමුළුවේදී එකලස් කර නිෂ්පාදනය කරන අතර, අපගේ පාරිභෝගිකයින්ට විශිෂ්ට තත්ත්වයේ නිෂ්පාදන ලබා ගත හැකි බව සහතික කිරීම සඳහා ඇසුරුම් කිරීමට පෙර සියලුම නිෂ්පාදන පරීක්ෂා කරනු ලැබේ.

Factory-Tour6
Factory-Tour6
Factory-Tour6

පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන
කර්මාන්තයේ ප්‍රමුඛයා වීමට ඉලක්ක කරගනිමින් වෘත්තීය සහ පළපුරුදු R & D කණ්ඩායමක් අප සතුව ඇත

Factory-Tour9
Factory-Tour9
Factory-Tour9

නැව්ගත
සියලුම පැකේජ පරීක්ෂා කර නැව්ගත කිරීමට පෙර සම්පූර්ණ කර තබන බවට අපි පොරොන්දු වෙමු

Factory-Tour12
Factory-Tour12
Factory-Tour12
Factory-Tour1
Factory-Tour1
Factory-Tour1
Factory-Tour1
Factory-Tour1